Nyheter Liftutbildning

Skriftligt tillstånd för lift
Samtliga personer som befinner sig i en lift / liftkorg ska ha skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Det skriftliga tillståndet ska baseras på personens förmåga att säkert genomföra de arbetsuppgifter som ska utföras.
Föraren av liften ska vara väl förtrogen med liften och fått en maskinintroduktion av den lift som ska användas för arbetsmomentet. Passageraren ska även ha dokumenterade kunskaper och ha ett skriftligt tillstånd från sin arbetsgivare.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap tar upp detta, AFS 2006:6. 
Arbetsgivaren har ansvaret för dokumentationen. Samtliga individer i liften / mobila arbetsplattformen ska ha ett skrift tillstånd från arbetsgivaren.
Viktigt är att gå igenom en eventuell nödsänkning vid framtagning av riskanalysen.  Om något händer med liftoperatören skall passageraren även kunna utföra en nödsänkning. Detta moment skall gärna utföras både praktiskt och teoretiskt för passageraren oavsett om hen har liftkort eller ej.

Ur Arbetsmiljöverkets AFS: 2006:6
Kunskaper29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets

1. uppbyggnad,
2. drift,
3. manövrering,
4. egenskaper,
5. användningsområde,
6. begränsningar,
7. underhåll och
8. kontroll.
En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.
Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas.

Vinter och halka med liftar

När det blir kallt ute så är det viktigt att se till att din lift är varmkörd och börja alltid dagen med en toppkörning,  vilket är viktigt för hydraulsystemet och extremt viktigt vid extrem kyla. Se till att din lift är ordentligt ren från snö och is innan du påbörjar ditt arbete med liften.
När marken är täckt med snö och is måste du se till att få bort detta innan du kan sätta ner dina stödben. Det som kan hända är att det uppstår vibrationer av liften som går ner i stödbenen. Då kan snö och is börja smälta/töa av dessa vibrationer mot snön/isen. Liften kan då börja glida när detta sker och en olycka kan ske. Se alltid till att få bort is och snö innan du ställer ner dina stödben.

Var noga med att klä dig rätt när det är kallt, tänk på att vinden har stor påverkan på hur kallt det blir för dig när du arbetar vid minusgrader.
Du bör alltid gå igenom riskerna för årstiden när du ska påbörja ditt arbete med liften.

Liftutbildning risk vid snö och is

Jag har tappat bort mitt utbildningsbevis för mobila arbetsplattformar / lift – hur gör jag nu?

Utbildningsföretaget där du gick din senaste utbildning har ett ansvar att hålla ett register över de elever som genomfört utbildningen hos dem. Registerinformationen skall liftutbildningsföretaget hålla under MINST fem år.

Liftutbildningsföretaget ska kunna intyga att du har gått utbildningen med namn och personnummer. Har du tappat bort ditt utbildningsbevis för mobila arbetsplattformar / lift så ska du kunna få ett nytt utbildningsbevis, det kan du kräva.

Arbetsgivaren skall ha dokumentation över den anställdes teoretiska och praktiska kunskaper. Likt utbildningsbeviset för mobila arbetsplattformar / liftkort eller liknande. Detta finns angivet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 29§. Här beskrivs vad som gäller för användning av lyftanordningar och lyftredskap där Mobila arbetsplattformar och liftar ingår.

Din arbetsgivare har skyldighet att hålla register för ditt utbildningsintyg, digitalt eller i pappersformat. Detta innebär att du ska kunna byta arbetsgivare och ändå kunna använda ditt personliga utbildningsintyg för mobila arbetsplattformar / liftutbildning. Din nya arbetsgivare ska kunna dokumentera dina tidigare kunskaper så det skriftliga tillståndet kan skrivas ut och användas när du ska hantera mobila arbetsplattformar / liftar.

Ett tips är att du alltid tar ett tips på dina utbildningsbevis och sparar detta på någon molnet-tjänst eller liknande. Det gäller även för andra utbildningar som Heta arbeten, Brandfarliga arbeten, Fallskyddsutbildning med mera.

Har du gått en utbildning hos oss på Liftutbildningen så hjälper vi dig alltid med ditt gamla intyg vid en förlust. ID06 är även ett fantastiskt bra sätt att samla alla dina utbildningar i. Självklart hjälper vi dig även med detta, snabbt och enkelt!

Utbildnings kort Liftutbildning 

Vad säger lagen om Liftutbildningen?

Liftutbildningen.nu har den svenska Liftläroplanen (LLP) som grund och är till för alla som använder mobila arbetsplattformar, som exempelvis saxlift, bomlift och släpvagnslift.

Med en genomförd LLP-utbildningen i bagaget kan liftanvändare på ett bra sätt möta de utbildningskrav som finns i lagstiftningen.

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (Arbetsmiljölagen 1977:1160 3 kap. 3 §).

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

I föreskriftens kommentarer till 29 § står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

Länk: Arbetsmiljöverket – AFS 2006:06

Kategorisering av liftar

 I LLP Basutbildning och LLP Begränsad utbildning delas de mobila arbetsplattformarna in i kategorierna 1A och 1B samt 3A och 3B.

Bild: Kategorier av olika liftar – Mobila arbetsplattformar

 
Liftar av typ 2 är inte vanligt förekommande och generellt kan sägas att de endast används av specialistföretag och de finns därför inte med här.
 

Anställda rensade tak utan fallskydd
Nu får kommunen betala 400 000 kronor

Fem personer var uppe på taket när Arbetsmiljöverkets inspektörer besökte en skola i Hallstahammar i mars förra året.

Personerna var alla anställda av Hallstahammars kommun och befann sig däruppe för att göra rent hängrännor och suga upp vatten som runnit ner genom taket.
Ingen av personerna hade någon form av fallskydd. Det trots att fallhöjden varierade mellan tre och tio meter.

Nu beslutar tingsrätten att ge kommunen 400 000 kronor i sanktionsavgift på begäran från Arbetsmiljöverket.

 
Frågor och funderingar om Liftar och mobila arbetsplattformar? Ring eller mejla oss om allt! Snabba svar såklart...
info@liftutbildningen.nu

Ring oss

TorBjörn – 070-671 04 50
Jonas – 070-289 70 70