Liftutbildningsrådets konferens ”Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning?”

Liftutbildningen var med på Liftutbildningsrådets konferens ”Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning?”

Den 30:a mars bjöd Lifutbildningsrådet (LUR) i samverkan med Rental företagen in till en konferens där lift utbildare bjöds in för ett första steg mot framtidens liftutbildning. Självklart låg fokus på att få fram en trygg arbetsplats för medarbetare som ska kunna framföra sina liftar / mobila arbetsplattformar tryggt och säkert. Både för sig själva och sina arbetskamrater. Målet var att ta första stegen att skapa en ny version av liftutbildningar och certifieringar kring dessa.

Punkter som togs upp var bland annat:

  • Liftutbildning och certifiering av utbildare kopplat till ISO Standard 18878:2013 som liftläroplanen LLP utgår ifrån
  • Tillsyn av utbildare så de lever upp till kraven för Liftutbildare och Liftutbildning
  • Liftutbildning repetition om hur denna ska gå till
  • Liftutbildning Online och hur webbaserade / E-Learning inom Liftutbildning kan utformas på bästa sätt
  • Andra utbildningsmetoder kring Liftutbildning hur får vi fram effektiva och kvalitativa utbildningar
  • Liftutbildningsrådets roll och om att samverka med Rental företagen
  • Framtida träffar och hur företagen ska samverka framöver för att få fram framtidens Liftutbildningar

Liftutbildningen hade en presentation av www.liftutbildningen.nu för konferensdeltagarna. Learningplay som äger Liftutbildningen.nu presenterade även den pedagogiska modellen kring upplevelsebaserat lärande för liftutbildning Online, som används som i Liftutbildningen. Här använder vi video för att ta med eleverna ut i verkligheten och där eleverna handleds av experter och instruktörer inom liftar och mobila arbetsplattformar.