Liftutbildning – Arbeta med din lift när det blåser

När hösten kommer är det ofta ett likamedstecken att vindarna kommer att öka vissa dagar. När du ska arbeta med din lift ska du alltid ta med vinden som en viktig parameter, speciellt när du kommer upp på högre höjd.

I din riskanalys för liftens arbetsområde ska du ha med vinden som en viktig parameter. När du gått din Liftutbildning har du fått lära dig att vinden är en parameter man måste ta på största allvar speciellt när du är på högre höjd.

Mät vindstyrkan med en pålitlig vindmätare. Mät först på lägre höjd och mät sedan på den höjd  höghöjdsarbetet ska utföras. Tänk även på att det kan vara lä på vissa ställen och när du lämnar lä-platsen kan vindarna friska i. Det kan vara en vägg, skorsten eller liknande som skapar lä och när du kommer utanför lä-platsen, så kan vinden ta tag i liften.

När det gäller Liftar och i Liftutbildningen tar vi upp att om vindhastigheten är mer än 12,5 meter per sekund (45 km/h) så är det  den högsta tillåtna vindhastigheten för att köra en lift. Kontrollera vad det står  i Liftens instruktionsbok vad som gäller för den aktuella liften. Ha även med i åtanken allt som kan “ta vind” i liften eller när du är på taket. 

Du vet själv när du cyklar och har en jacka på dig som tar vind, hur jobbigt det kan bli i motvind och hur det underlättar i medvind.

Vilka kläder har du på dig, håller du i något som kan ta vind? Har ni förankrat materialet som är vindkänsligt där ni ska bedriva höghöjdsarbetet?

Repetera vad ni lärt er på Liftutbildningen och även på Fallskyddsutbildningen om vind och riskerna med arbetet där. Tänk även på att hösten även är förknippat med löv som faller av träden vilket kan skapa extrema halkrisker när ni arbetar på hög höjd.

Dagg och frost är även saker som dyker upp tidiga mornar och det ska även finans med i er riskanalys för höghöjdsarbetet / arbete med liften . Även detta tar Liftutbildningen upp men som ni ska repetera och ha med i riskanalysen för att förebygga fallolyckor och ha ett optimalt fallskydd när ni arbetar med er Lift.

Sist men inte minst så ha koll på väderleken och följ väderprognosen under hela dagen för inte överraskas av dåligt väder när du arbetar på hög höjd.

Länkar till väderprognoser: SMHIKlart.seYR

Liftutbildning - Två liftar - Tänk på topplyft när det är kallt och förnya ditt liftkort