Kategorisering av liftar – olika lifttyper

 I LLP Basutbildning och LLP Begränsad utbildning delas de mobila arbetsplattformarna in i kategorierna 1A och 1B samt 3A och 3B.

Bild: Kategorier av olika liftar – Mobila arbetsplattformar

Liftar av typ 2 är inte vanligt förekommande och generellt kan sägas att de endast används av specialistföretag och de finns därför inte med här. Källa: Liftutbildningsrådet