Ishalka och hur du hanterar din Lift / mobila arbetsplattform – Riskanalys!

Riskanalys vid halt väglag – Lift / mobila arbetsplattformar Som man kan se av bilden ovan så är det blixthalka ute. Alltid innan arbetet med liften ska påbörjas ska ni gemensamt ta fram en riskanalys för hur arbetet med liften / mobila arbetsplattformen ska bedrivas på ett säkert sätt och …

Ishalka och hur du hanterar din Lift / mobila arbetsplattform – Riskanalys! Läs mer »