Jonas Malmkvist

Ishalka och hur du hanterar din Lift / mobila arbetsplattform – Riskanalys!

Riskanalys vid halt väglag – Lift / mobila arbetsplattformar Som man kan se av bilden ovan så är det blixthalka ute. Alltid innan arbetet med liften ska påbörjas ska ni gemensamt ta fram en riskanalys för hur arbetet med liften / mobila arbetsplattformen ska bedrivas på ett säkert sätt och …

Ishalka och hur du hanterar din Lift / mobila arbetsplattform – Riskanalys! Läs mer »

Vem får utfärda körtillstånd för lift / skylift / saxlift – mobila arbetsplattformar?

Det är arbetsgivaren som ska utfärda ditt körtillstånd för lift / mobila arbetsplattformar. Enligt Arbetsmiljöverket och AFS 2006:6 § finns det angivet att du som arbetstagare och även inhyrd personal SKALL ha din arbetsgivares skriftliga tillstånd. Det gäller även inhyrd personal som även skall ha det skriftliga tillståndet. Liftkortet eller …

Vem får utfärda körtillstånd för lift / skylift / saxlift – mobila arbetsplattformar? Läs mer »

18 -år för att köra lift

Vilken ålder är det för att köra Lift? – Liftutbildningsrådets rekommendation gällande gymnasieelever under 18-år

Källa: Liftutbildningsrådet Gymnasieelever under 18 år kan genomgå grundläggande liftutbildning enligt LLP medteori och praktik. Lämpligt är att gymnasieskolan håller utbildningsbeviset fram till18‐årsdagen eller till examen, för att inga missförstånd ska uppstå att utbildningsbevisetger rätt att köra lift. Det är alltid det skriftliga körtillståndet som avgör när en person fårköra …

Vilken ålder är det för att köra Lift? – Liftutbildningsrådets rekommendation gällande gymnasieelever under 18-år Läs mer »

Vad är Liftutbildningsrådet?

Liftutbildningsrådet (LUR) är ett oberoende branch organisation eller organ som har tagit fram LLP liftläroplanen och vidareutvecklar LLP kontinuerligt. Som utbildare kan du välja att vara ansluten till Liftutbildningsrådet eller inte. Liftutbildningsrådet verksamhet Ta fram riktlinjer och utbildningar för branschen för liftar/mobila arbetsplattformar och de som opererar dessa. Se till …

Vad är Liftutbildningsrådet? Läs mer »

Kan jag köra en lift utan liftkort / utbildningsbevis för lift?

Du som privatperson kan köra en lift utan liftkort. Självklart bör du införskaffa dig tillräckligt goda praktiska och teoretiska kunskaper så du känner dig säker när du ska köra din lift ändå. Du som privatperson omfattas inte av Arbetsmiljöverkets regelverk som beskrivs i olika s.k. “AFS:ar” (Arbetsmiljöverkets detaljerade regleringar inom …

Kan jag köra en lift utan liftkort / utbildningsbevis för lift? Läs mer »

När du ska köra lift, kräver lagen att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper som ett Liftutbildning enligt kursplanen LLP innehåller

Liftutbildningen.nu möjliggör för dig att på ett säkert och effektivt utbilda dig till en säker Liftförare. Du genomgår en Onine-utbildning som var den första utbildningen i Sverige att bli godkänd av Liftutbildningsrådet och följer kursplanen LLP. Är det en grundutbildning du behöver så kompletterar online-utbildningen med en uppkörning / praktisk …

När du ska köra lift, kräver lagen att du har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper som ett Liftutbildning enligt kursplanen LLP innehåller Läs mer »